Doradcy rolniczy
Doradcy Rolniczy - AKROS
Zobacz więcej

Nasze Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS zostało powołane dla reprezentowania interesów prywatnych doradców rolniczych oraz wspierania ich w rozwiązywaniu bieżących problemów. Członkiem Stowarzyszenia Akros może zostać każda osoba fizyczna, która prowadzi działalność doradczą skierowaną do rolników i wiejskich przedsiębiorców. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
 

Ostatnie wydarzenia

W dniu 24.03.2017 r. w krakowskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia AKROS. Zgodnie z przyjętym harmonogramem Zebranie miało 2 części: merytoryczną i formalną.

W części merytorycznej zapoznaliśmy się z aktualnymi wymogami w ramach certyfikacji gospodarstw ekologicznych oraz z aktualnym stanem prac legislacyjnych w zakresie wdrażania interesujących nas działań PROW 2014-20 w szczególności działania ,,Wsparcie korzystania z usług doradczych". Ten temat przybliżył nam z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW Pan Mieczysław Paradowski.

W części formalnej Zebrania dokonaliśmy wyborów uzupełniających Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Skarbnikiem - Członkiem Zarządu został Pan Tomasz Janus a do Komisji Rewizyjnej wszedł Pan Maciej Majewski. Członkowie obecni na zebraniu zadeklarowali chęć bliższej współpracy nie tylko na płaszczyźnie Stowarzyszenia, ale także o charakterze gospodarczym.
Baner
Promocja Członków Stowarzyszenia Promocja Członków Stowarzyszenia

- AGRO SHOW 2012
AKTUALNOŚCI
Zmiana adresu e-mail
Data dodania:  2017-02-20
Uwaga! Zmiana adresu e-mail!
Stowarzyszenie AKROS wraca do pierwotnego adresu e-mail:


Wszelką korespondencję prosimy odtąd kierować na powyższy adres
Podziękowania p. Roberta Szczęsnego
Data dodania:  2016-03-06

.

Szanowni Państwo!

 

W związku z moim odejściem ze stanowiska Prezesa Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę.

Okres, podczas którego miałem zaszczyt reprezentować nasze Stowarzyszenie był dla mnie cennym doświadczeniem. Mam nadzieję, że jeżeli w przyszłości nadarzy się sposobność do ponownego nawiązania współpracy, obdarzą mnie Państwo zaufaniem i będzie nam dane wspólnie działać na rzecz wyrównywania szans na rynku usług doradczych.

Z ogromną sympatią będę wspominał wspólne działania, które podejmowaliśmy na rzecz ulepszenia systemu doradztwa rolniczego.

Życzę Państwu dużo wytrwałości w prowadzeniu firm doradczych, wielu sukcesów oraz satysfakcji, zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i zawodowej.

 

Z poważaniem,

Robert Szczęsny

 
 
Nowy Prezes Stowarzyszenia AKROS Nowy Prezes Stowarzyszenia AKROS
Data dodania:  2016-02-29

W związku ze zobowiązaniami zawodowymi, które w ostatnim czasie podjął pan Robert Szczęsny musiał on ustąpić ze stanowiska Prezesa Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS.
Dnia 29 lutego 2016 r. podczas Walnego Zebrania AKROS funkcję Prezesa objął pan Krzysztof Jankowski, wieloletni zasłużony członek naszego Stowarzyszenia.

 
 
Konferencja dotycząca przyszłości doradztwa rolniczego Konferencja dotycząca przyszłości doradztwa rolniczego
Data dodania:  2016-02-04

Dnia 3 lutego 2016 r. w Senacie odbyła się konferencja pn. Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce. Konferencję zorganizowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej celem było przeprowadzenie debaty dotyczącej działania systemu doradztwa rolniczego w Polsce oraz określenie jego roli w zakresie upowszechniania wiedzy i pobudzania innowacyjności w rolnictwie.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: przedstawiciele administracji rządowej, państwowych i prywatnych ośrodków doradztwa rolniczego, związków i organizacji rolniczych, samorządu rolniczego, organizacji pozarządowych. Stanowisko Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS przedstawił p. Robert Szczęsny.

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofem Jurgielem Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofem Jurgielem
Data dodania:  2015-12-09

Szanowni Państwo,

Dnia 7 grudnia 2015 roku z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela odbyło się spotkanie z Robertem Szczęsnym - Prezesem Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS. Podczas spotkania Pan Minister otrzymał uwagi opracowane przez członków Stowarzyszenia AKROS dotyczące wdrażanych działań PROW 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył także Podsekretarz Stanu – Ryszard Zarudzki, odpowiedzialny za kształtowanie polskiego systemu doradztwa rolniczego. Tematem przewodnim spotkania była przyszłość doradztwa rolniczego - zarówno publicznego, jak i prywatnego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadeklarował zrównanie pozycji obydwu form doradztwa rolniczego w kreowaniu polityki rolnej oraz zapewnił, że prywatne firmy doradcze mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do rynku usług doradczych dedykowanych producentom rolnym. Ponadto Pan Minister zadeklarował chęć uczestnictwa w spotkaniach naszego stowarzyszenia w najbliższym czasie. Jeżeli są Państwo zainteresowani szerszymi informacjami dotyczącymi spotkania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Baner2

Przystąp do naszego stowarzyszenia


 

nr konta bankowego 70 1240 4807 1111 0010 4101 3347 Bank PEKAO S.A.

© 2012 AKROS

  Strony internetowe ONAVI